آمارهای گمرکی: واردات ایران از روسیه در سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شد

آمارهای جدید گمرک روسیه از افزایش ۱۱۵ درصدی صادرات این کشور به ایران طی سال گذشته میلادی خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۸ بهمن منتشر شد، روسیه در سال گذشته میلادی سه میلیارد و ۶۸ میلیون دلار صادرات به ایران داشته است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۴ میلیارد دلار بود.

آمارهای گمرک روسیه نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ایران در دوره یاد شده بیش از سه برابر وارداتش از ایران بوده است.

در مجموع واردات روسیه از ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۹۶۷ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

روسیه تنها شریک تجاری عمده ایران است که در دوره تحریم‌ها، تجارت آن با تهران به شدت رشد کرده است.

آمارهای گمرکی روسیه نشان می‌دهد که کل تجارت خارجی این کشور در سال گذشته میلادی حدود ۵۷۰ میلیارد دلار بوده است.

بدین ترتیب، به رغم اوج‌گیری تجارت روسیه، سهم ایران از کل تجارت خارجی این کشور تنها هفت دهم درصد بوده است.

نیمی از تجارت خارجی روسیه در سال گذشته با اتحادیه اروپا بوده و آلمان مهمترین شریک تجاری اروپایی روسیه بوده است. یک پنجم تجارت خارجی روسیه نیز با چین بوده است.

تجارت روسیه با آمریکا نیز حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۸ فوریه ۲۰۲۲