اعتراض معلمان بر ضد بی عدالتی

معلمان و فرهنگیان روز ۱۱ اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران بر ضد بی‌عدالتی و برای تحقق خواست‌های فوری خود دست به تجمعات اعتراضی زدند. این حرکت‌ها و گردهمایی‌های اعتراضی در برخی شهرها مانند بوشهر با خشونت نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از معلمان معترض روبرو شد. این رویداد دستمایه مانا نیستانی برای کاریکاتور هفته بوده است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۴ مه ۲۰۲۲