اعدام قتل عمد دولتی است!

جمهوری اسلامی در حالی حکم اعدام هوشمند علی‌پور و چهار تن از فعالین سیاسی را صادر می‌کند که هنوز نتوانسته است از زیر آوار کشتار آبان ماه و حادثه هولناک و فاجعه انگیز جان باختن مسافران هواپیمائی اوکرائینی بیرون بیاید. مردم در ایران با شعار؛ “چه دی باشه چه آبان، پیکار در خیابان”، “نه رفراندوم نه اصلاح،اعتصاب انقلاب”، “جمهوری اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم” جواب رژیم اسلامی جتایتکار را داده اند.

مردم آزادی‌خواه، شریف، انسان‎‌دوست، فعالین سیاسی ، اتحادیه ها و احزاب در صفی گسترده و عظیم، سه شنبه چهار فوریه در لاهه هلند روبروی پارلمان به احکام اعدام در ایران اعتراض کنیم . باید نقطه پایانی براحکام اعدام گذاشته شود.

در اعتراض به حکم اعدام هوشمند علی پور به خیابان‌ها بیائیم.

منبع: خانم پریسا پوینده، فعال حقوق بشر در هلند، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰