اعلامیهء حزب سکولار دموکرات ایرانیان؛ در حمایت از مواضع شاهزاده رضا پهلوی

  • از آنجا که حزب جمهوری خواه «سکولار دموکرات ایرانیان» شاهزاده رضا پهلوی را شناخته ترین شخصیت سکولار دموکرات ایران می داند که همواره ساختار جامعه آیندهء ایران را «جمهوریتی» دانسته و بدین سان موانع ناشی از دوگانهء جمهوریخواهی و پادشاهی پارلمانی خواهی را از سر راه اپوریسیون برداشته اند،
  • و از آنجا که اعضاء این «حزب» عضو جنبش سکولار دموکراسی ایران نیز هستند و این جنبش هم اکنون از طریق مهستان خود پشتیانی اش را از مواضع شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشته است، ضرورتی به تکرار سخن نبوده و اعضاء این حزب نیز بر همان عقیده اند که در پایان اعلامیه جنبش آمده است، یعنی آنحا که گفته شده:
    «بدینوسیله از سخنان شاهزاده پشتیبانی کرده و متعهد می شویم که دوشادوش ایشان و با تمام توان خود تلاش کنیم تا به وظایف خود در راستای ایجاد یک جامعه مدرن، باز، سکولار و دموکرات در میهن خویش جامه عمل بپوشانیم.»
    زنده باد آزادی پاینده باد ایران
    ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ – ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲