اعلام پشتیبانی جنبش سکولار دموکراسی ایران از مواضع شاهزاده رضا پهلوی

هم میهنان عزیز!

 1. از آنجا که فعالان سیاسی جامعهء ما، به هر دلیلی، در طی ۴۳ سال گذشته نتوانسته راه حلی برای گذار از ج.ا. به یک نظام سکولار و دموکراتیک ارائه داده و یک «ائتلاف ملی» را حول آن پی ریزی کنند،
 2. از آنجا که بدخواهان کشور نیز – چه در درون و چه در بیرون کشور، چه به نام ایرانی و چه غیر ایرانی – در کمین نشسته اند تا پس از نابودی اجتناب ناپذیر ج .ا. به استقلال و تمامیت ارضی و همبستگی و یکپارچگی ملی ما آسیب رسانند،
 3. از آنجا که، برخلاف کسانی که جمهوری خواهی و یا سلطنت طلبی را به امری ایدئولوژیک، و لذا تفرقه افکنانه، تبدیل کرده اند، ما سکولار دموکرات ها بر این نکته باور داریم که در نظامی سکولار دموکراتیک تفاوتی ماهوی بین سیستم پادشاهی پارلمانی و یا جمهوری وجود ندارد و هر دو را واجد کیفیت دموکراتیک می دانیم، و در اسناد خود نیز بدان پرداخته ایم
 4. از آنجا که انتخاب یکی از این دو گزینه در آینده تنها و تنها باید توسط مردم انجام گیرد
 5. و از آنجا که اکنون شاهزاده رضا پهلوی، با پشتیبانی بخش بزرگی از جوانان و مردم ایران، به میدان مبارزه آمده و در سخنان اخیر خود به این موارد اشارهء صریح داشته اند که:
 • وظیفهء شخصی ایشان «رهایی ایران» است، بدون چشمداشت به قدرت برای خویش،
 • مبارزه امروز مردم ایران کنشی فرا جناحی – فرا ایدئولوژیک است،
 • کلیهء اقوام ایرانی در این مبارزه «منافع ملی» یکسان داشته و، در جریان مبارزه برای گذار از ج.ا.، از میهن یک پارچه ای بنام ایران دفاع می کنند.
 • در راستای پیوند زدن مبارزات پراکنده و مطالباتی ایجاد یک ساز و کار هماهنگ برای گذار امری لازم و فوری است،
 • ایرانیان خارج از کشور نیز وظیفه دارند که، چه در گفتار و چه در کردار، از جنبش «ملی، حاضر در میهن، حمایت نموده و آن را تقویت کنند، ما، گرد آمدگان در جنبش و مهستان و کنگره های سالانهء سکولار دموکراسی ایران،
 • در راستای تلاش برای گذار از ج.ا. به نظامی سکولار و دموکراتیک
 • با باور به اصول و پرنسیب های دموکراسی،
 • و اعتقاد به اینکه فقط با ایجاد یک دولت موقت فراحزبی – فراجناحی و متشکل از وزرای تکنوکرات، و البته بر اساس خودگردانی مستقل، این گذار مطلوب امکان پذیر است، بدینوسیله از سخنان شاهزاده پشتیبانی کرده و متعهد می شویم که دوشادوش ایشان و با تمام توان خود تلاش کنیم تا به وظایف خود در راستای ایجاد یک جامعه مدرن، باز، سکولار و دموکرات در میهن خویش جامه عمل بپوشانیم. زنده باد آزادی پاینده باد ایران ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ – ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲

برگرفته از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲