افزایش شدید نرخ تورم و ناتوانی حکومت در مهار آن

مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین سالانه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ و نرخ تورم نقطه به نقطه برای ماه خرداد ۱۳۹۸ را گزارش کرده است. بنا به گزارش آن مرکز  نرخ نخست برابر ۳۷٫۶ درصد است که نسبت به نرخ تورم منتهی به ماه اردیبهشت که برابر ۳۴٫۲ بوده، ۳٫۴ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه برابر با ۵۰٫۴ درصد گزارش شده است. باید اضافه کرد نرخ تورم برای خانوار روستایی برای این مدت بیش از تورم برای خانوار شهری بوده است. به طور مشخص میانگین شاخص قیمت‌ها برای خرداد ۱۳۹۸ در کشور ۱۷۴٫۹ و برای خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۱۷۳٫۳ و ۱۸۳٫۳ بوده است (مبداء شاخص سال ۱۳۹۵: ۱۰۰). برخلاف وعده‌های مکرر مسئولان بخش اجرایی حکومت اسلامی برای کنترل روند افزایشی نرخ تورم، اقدامات آنان بی نتیجه بوده است و تورم بالا و روند افزایش آن ادامه دارد.