السیسی: مصر با چالش هایی بی سابقه در تاریخ خود مواجه است

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم مصر خواست که دربرابر چالش هایی که در تاریخ مصر سابقه نداشته است با یکدیگر متحد شوند. السیسی در سخنان خود، به مناسبت سال‌روز انقلاب ۲۳ ژوئیه، تأکید کرد که دولت‌ش به روند اجرای «حماسه توسعه برای ساختن میهنی قدرتمند» ادامه می دهد.

او گفت که آنچه امروز پیرامون مصر رخ می دهد موضوعی بسیار پرمخاطره و حساس است و لازم می آورد که ملت مصر همگی به صورت یک‌پارچه کنار هم باشند و به قدرت خویش در عبور از بحران ها به نحوی که امنیت مصر را تأمین کند ایمان داشته باشند.

او تأکید کرد که مصر باید میهنی باثبات باشد که در آن ارزش های همدلی و رونق و صلح بنیان روابط انسانی است.

السیسی تأکید کرد که مصر از همه امکانات ممکن برای جلوگیری از نزاع ها استفاده می کند اما همزمان درصورت لزوم آماده دست زدن به هر اقدامی برای حفظ حقوق و دست‌اوردهای تاریخی خود است.

رئیس جمهور مصر افزود که تهدیدهایی که امنیت مصر با آنها مواجه است باعث می شود که تلاش بیشتری برای به دست گرفتن قدرتی فراگیر و اثرگذار انجام شود و این یک‌پارچگی ملی را ضروری می کند. او ادامه داد که خداوند چنین تقدیر کرده که نسل فعلی شاهد چالش هایی باشد که در تاریح جدید مصر سابقه نداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مجلس مصر به رئیس جمهور این کشور اختیارات لازم برای هرگونه اقدام جهت تأمین امنیت در «مرزهای غربی» را داده است.

بسیاری ناظران این مصوبه را گامی در مسیر عملی شدن تهدیدهای مصر به دخالت نظامی در لیبی دربرابر ارتش ترکیه دانسته اند.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰