امیر امیرقلی، محمد ایران نژاد، نگین آرامش و مازیار سید نژاد به اداره اطلاعات احضار شدند

امیر امیرقلی، محمد ایران نژاد، مازیار سیدنژاد و نگین آرامش ، فعالین کارگری و مدنی ساکن تهران طی تماس تلفنی به دفتر پیگیری اطلاعات استان تهران احضار شدند.

از این چهار نفر خواسته شده است، تا روز سه‌شنبه ۷ دی ماه در این اداره حاضر شوند.

امیر امیرقلی، مازیار سیدنژاد، محمد ایران نژاد و نگین آرامش فعالین چپ و کارگری پیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه احضار و بازداشت توسط نهادهای امنیتی را داشته‌اند.

در همین حال منابع حقوق بشری در ایران همچنین از احضار محسن موسوی دیگر شهروند ساکن تهران به اداره ی اطلاعات در همان تاریخ سه شنبه ۷ دی ماه خبر داده اند.

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱