اندر حکایت حافظ، خیام، اخوان و دیگر شاعران ضد انقلاب

در حاشیه بحثی که تغییرات کتاب‌های درسی ادبیات فارسی بوجود آورده، حذف اشعار و قطعاتی از هوشنگ ابتهاج، اخوان ثالث، نیما، رباعیات خیام، مولوی، ایرج میرزا و … در مقابل، جایگزینی قطعاتی از شاعران و ادیبان محبوب حکومت

مانا نیستانی