بحران سیاسی در آلمان: وزیر دولت فدرال و نخست وزیر ایالت تورینگن کناره گیری کردند

بحران سیاسی بزرگی که روز چهارشنبه هفته گذشته به خاطر ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی و لیبرال با حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو برای آلمان در ایالت تورینگن آفرید، با گذشت چهار روز به برکناری وزیرمشاور در امور پارلمانی دولت از سوی آنگلا مرکل و نخست وزیر تازه انتخاب شده ایالت تورینگن انجامید. برخی سیاست‌مداران آلمان ائتلاف با حزب آلترناتیو را بزرگترین تابوشکنی سیاسی و اخلاقی پس از وحدت دو آلمان دانستند.

اخراج کریستیان هیرته وزیر مشاور دولت در امور پارلمانی و ایالت های شرقی و به موازات آن استعفای رسمی توماس کمریش سیاست‌مدار عضو حزب لیبرال از مقام نخست وزیری ایالت شرقی تورینگن نتیجه بحرانی بود که از روز چهارشنبه هفته گذشته در دولت آلمان آغاز شد. توماس کمریش روز چهارشنبه در سومین دور رای گیری مجلس ایالتی تورینگن با آرای فراکسیون های احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال و آلترناتیو برای آلمان به عنوان نخست وزیر ایالتی انتخاب شد و جای “بودو روملو” نخست وزیر عضو حزب چپ را گرفت.

بررسی های انجام شده نشان می داد که فراکسیون های دو حزب دموکرات مسیحی و لیبرال با هدف حذف “بودو روملو” رئیس چپ‌گرای دولت ائتلافی ایالت تورینگن حاضر شده اند نامزد حزب لیبرال توماس کمریش را از طریق یک ائتلاف اعلام نشده با حزب بیگانه ستیز آلترناتیو به جای او بنشانند، در حالی که پیش تر همه احزاب دموکراتیک آلمان خود را متعهد کرده بودند هرگز با حزب آلترناتیو برای آلمان ائتلاف نکنند.

حزب آلترناتیو برای آلمان که برای نخستین بار در ماه آوریل سال ۲۰۱۳ اعلام موجودیت کرده است، ظرف ۵ سال موفق شد به همه مجالس ایالتی و همچنین سنای برلین راه یابد و در مجلس فدرال نیز سومین فراکسیون را با ۹۶ کرسی تشکیل دهد. این حزب دارای بنیادهای فکری نژادپرستانه و بیگانه ستیز است و بسیاری از سیاستمداران آلمان هشدار می دهند که در تلاش دست‌یابی به قدرت سیاسی است. آنها پیش بینی می کنند که در این صورت آلمان به شرایطی شبیه سال های آستانه قدرت یابی حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری هیتلر بازخواهد گشت.

کناره گیری وزیر مشاور دولت فدرال و نخست وزیر ایالت تورنیگن، با این که قدمی در راه جبران این خطای بزرگ سیاسی محسوب می شود، اما رهبران احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات را راضی نکرده است. بحران ائتلاف با حزب راست‌گرای افراطی چنان عمیق است که رسانه های آلمانی پیش از برکناری کریستیان هیرته هشدار می دادند که ممکن است سبب از هم پاشیدن دولت ائتلافی در برلین شود.

دلیل برکناری وزیرمشاور دولت آلمان این بود که او پس از انتخاب تومان کمریش ضمن تبریک گفتن به او افزوده بود: “انتخاب تو به عنوان نامزد میانه روها یکبار دیگر نشان داد که مردم تورینگن ائتلاف احزاب چپ، سوسیال دموکرات و سبزها را رد می کنند”.

دولت ایالتی بودو روملو از ائتلاف این سه حزب تشکیل شده بود. ائتلاف با حزب آلترناتیو برای آلمان را رهبران حزب سوسیال دموکرات حاصل “بزرگترین تابوشکنی سیاسی و اخلاقی پس از وحدت دو آلمان” معرفی کردند. آلمان شرقی و غربی در پی ریزش دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ یکپارچه شدند.

دولت فدرال آلمان که با ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی تشکیل شده و اداره آن را آنگلا مرکل به عهده دارد، در پی استعفای رسمی نخست وزیر لیبرال ایالت تورینگن خواستار تجدید فوری انتخابات در این ایالت شده است.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۸ فوریه ۲۰۲۰