برگزاری تجمعات اعتراضی: اعتصاب کامیون‌داران در اردکان

دوشنبه ۷ تیرماه، شماری از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان شرقی در مقابل ساختمان راه آهن آذربایجان واقع در ضلع شمالی ایستگاه تبریز، تعدادی از معلمان کارنامه سبز برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، جمعی از کشاورزان اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه ای این شهر، شماری از مالباختگان سکه ثامن در مقابل ساختمان دادگستری تهران و گروهی از حواله داران خودروی ام جی در مقابل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در تهران، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان جمعی از کامیونداران شهرستان اردکان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های خود دست به اعتصاب زدند.

تجمع این افراد در اعتزاض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

تجمع حواله داران در تهران
به گزارش هرانا، امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰، جمعی از حواله داران خودروی ام جی در مقابل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در تهران تجمع کردند.

تجمع این افراد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

تجمع کارگران ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان شرقی
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰، شماری از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان شرقی در مقابل ساختمان راه آهن آذربایجان واقع در ضلع شمالی ایستگاه تبریز، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در حمایت از دو همکار اخراجی آنها صورت گرفته است.

کارگران تصریح کردند: خواسته ما مشخص شدن وضعیت شغلی دو نفر از همکارانمان به اسامی «ابوالفضل صدیقی» از کارگاه تبریز و «حامد جانشکار هرزندی» از کارگاه مرند است که از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل پیگیری مطالباتمان از کار بیکار شده بودند.

لازم به ذکر است از یکم تیرماه سال جاری، این دو نماینده کارگران اجازه حضور در محل کار خود را ندارند.

تجمع معلمان کارنامه سبز در تهران
به گزارش رکنا، امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰، گروهی از معلمان کارنامه سبز برای دومین روز متوالی در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی‌شان، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، کارنامه سبزها معتقدند که علی رغم کسب نمره علمی مناسب و نیاز آموزش و پرورش به نیروی جدید آن ها استخدام نشده اند.

تعدادی از کارنامه سبزها که شامل افرادی می شوند که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت و پذیرفته اند، به دلیل کمبود ظرفیت در آموزش و پرورش موفق به استخدام نشده اند.

آن ها معترض اند که چرا با وجود نیاز شدید آموزش و پرورش به معلمان و ضمناً قابل قبول بودن سطح توانایی آنها، این نهاد آنها را به استخدام خود در نمی آورد.

آنها می‌گویند: کارنامه سبز ها جوانان نخبه و با استعداد این کشور هستند که هر کدام چند سال در آزمون استخدامی آموزش و پرورش نمره علمی بالا کسب کرده اند، اما به خاطر کمبود ظرفیت و به خصوص مسئله بومی گزینی و عدم وجود برنامه در این زمینه در حق آن ها اجحاف شده است.

تجمع کشاورزان در اصفهان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰، شماری از کشاورزان اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه ای این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کشاورزان در اعتراض به عدم تخصیص حقابه صورت گرفته است.

اعتصاب کامیون‌داران در شهرستان اردکان
به گزارش هرانا، امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰، جمعی از کامیون‌داران شهرستان اردکان، دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش، اعتصاب این کامیون‌داران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱