برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی/ اعتصاب رانندگان در دو واحد صنفی

دوشنبه ۳۰ خردادماه، گروهی از کارگران اخراج شده شرکت آهن آجین پروژه‌ لیچینگ معدن سونگون ورزقان در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرمان، رشت و زنجان، تعدادی از کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان و جمعی از کامیونداران در مقابل ساختمان ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان رانندگان خودروهای استیجاری حمل زباله شهرداری ارومیه و رانندگان شرکت نگین پخش در مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرمان، رشت و زنجان دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع بازنشستگان در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار و تصمیم دولت مبنی بر افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح صورت گرفته است.

تجمع کارگران شهرداری لالی
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، شماری از کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه ای خود صورت گرفته است.

تجمع کامیونداران در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، جمعی از کامیونداران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، در مقابل ساختمان ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در تهران تجمع کردند.

اعتصاب رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری ارومیه
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، شماری از رانندگان خودروهای استیجاری حمل زباله شهرداری ارومیه با توقف فعالیت‌های شغلی خود دست به اعتصاب زدند.

رانندگان معترض نسبت به سطح پایین حقوق دریافتی، عدم تناسب دستمزد با تورم و گرانی‌های فزاینده و خلف وعده مسئولان درباره پیگیری خواسته‌های خود اعتراض دارند.

اعتصاب رانندگان شرکت نگین پخش مشهد
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، رانندگان شرکت نگین پخش در مشهد دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب این رانندگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲