برگزاری کنگره ی ۲۶ سازمان راه کارگر

بیست و ششمین کنگره سازمان در آذر ماه ۱۴۰۰ (دسامبر ۲۰۲۱) برگزار شد. به دلیل ادامه پاندمی کرونا، امکان برگزاری حضوری کنگره وجود نداشت، لذا به صورت اینترنتی با شرکت اعضای سازمان و تعدادی از رفقای میهمان برگزار گردید.

در مجامع عمومی اینترنتی پیش از کنگره، گزارش عملکرد سالانه کمیته مرکزی و نهادها و کمیسیونهای تشکیلاتی مورد بررسی و نقد قرار گرفته بودند، از اینرو سه روز کنگره عمدتا به بررسی اسناد سیاسی پیشنهادی اختصاص داشت. پیش نویس این اسناد، از چند هفته قبل از برگزاری کنگره، در سایت راه کارگر منتشر شد تا علاوه بر اعضا و هواداران سازمان، کلیه فعالین چپ در صورت تمایل، به آنها برخورد کنند و مباحثات انتقادی یا پیشنهادی خود را جهت انتشار به سایت سازمان بفرستند.

در اولین روز کنگره، بعد از انتخاب “هیات گرداننده جلسات” ابتدا به یاد جانباختگان راه کارگر و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، یک دقیقه سکوت اعلام شد و سپس به خاطر مقاومت و رزم دلیرانه جانباختگان، زندانیان سیاسی و خانواده ها و فعالین جبنش دادخواهی، از حضار خواسته شد که یک دقیقه کف بزنند.

سپس از رفقای نگارنده اسناد و قطعنامه ها خواسته شد که رشته سخن را به دست گیرند و در مورد سند پیشنهادی صحبت کنند. بعد از طرح مقدماتی بحث، رفقای حاضر در کنگره وقت گرفتند و نظرات اصلاحی، تکمیلی و انتقادی خود را مطرح کردند. بعد از دو دور بحث، قرار شد رفقای نویسنده اسناد سیاسی و قطعنامه ها، آن رشته از اصلاحیه ها و نقدها که از حمایت اکثریت جمع برخوردار بود را وارد سند یا قطعنامه مذکور کنند و جهت رای گیری به نششست ارایه نمایند.

بدین ترتیب اسناد مربوط به “گزارش سیاسی سالانه”، “قطعنامه کارگری”، “قطعنامه تحولات افغانستان و منطقه”، “سند مربوط به محیط زیست” و “پیام به جنبش دادخواهی” یک به یک بررسی، اصلاح و تکمیل شدند و با اکثریت قاطع آرای اعضای شرکت کننده در کنگره به تصویب نهایی رسیدند.

تنها در یک مورد یعنی در ارتباط با گزارش سیاسی مصوب، رفقای “گرایش اقلیت” پیشنهادی شامل چهار پارگراف ارایه نمودند و خواهان حذف سه بند پایانی گزارش سیاسی مصوب و جایگزینی آنها با چهار بند پیشنهادی خود بودند، این پیشنهاد توسط اکثریت کنگره رد شد.

جدا از اسناد فوق، همچنین پیشنهاد شد که قطعنامه جداگانه ای درباره مسایل زنان ایران و جنبش آنها تدوین شود. کمیسیونی از میان رفقای داوطلب، وظیفه تهیه این قطعنامه را برعهده گرفت. این قطعنامه نیز به تصویب رسید که همراه اسناد مصوب منتشر می شود.

کنگره علاوه بر مباحث مربوط به اسناد و قطعنامه ها، بحثی آزاد را نیز با عنوان: “آسیب شناسی جنبش سوسیالیستی ایران” اجرا نمود که مورد استقبال فعال رفقای شرکت کننده قرار گرفت.

کنگره در پایان کار خود، انتخابات برای تعیین اعضای “کمیته مرکزی” و “کمیسیون مرکزی نظارت و رسیدگی به شکایات” را برگزار کرد. لازم به ذکر است که طبق اساسنامه سازمان، هر عضو کمیته مرکزی فقط برای دو دور متوالی میتواند عضو این نهاد هماهنگ کننده شود.

با پخش سرود کارگری بین المللی “انترناسیونال” بیست و ششمین کنگره سازمان راه کارگر رسما به اتمام رسید.

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

آذر ۱۴۰۰ – دسامبر ۲۰۲۱

گزارش کامل در پیوند زیر:

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۴ ژانویه ۲۰۲۲