بنیاد میراث پاسارگاد برگزار می کند

همایش سالگرد پیروزی مشروطیت در تاریخ ۲۹ و ۳۰ حولای،

زوم برای جمعه ۲۹ جولای

https://us06web.zoom.us/j/81318762417

زوم  برای شنبه ۳۰ جولای

https://us06web.zoom.us/j/83427082142

برگرفته از سایت بنیاد میراث پاسارگاد، ۲۸ جولای ۲۰۲۲