بهای نفت خام به ۲۳ دلار رسید

شوک شیوع ویروس جدید کرونا بر اقتصاد جهان همچنان ادامه دارد. بهای هر بشکه نفت خام نوع برنت صبح دوشنبه ۱۱ فروردین (۳۰ مارس) با کاهش هفت درصدی به ۲۳ دلار و سه سنت رسید.

روند کاهش قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم ادامه یافت و به ۱۹ دلار و ۹۲ سنت در هر بشکه رسید.

بنا بر ارزیابی متخصصان، حتی در صورت پایان یافتن جنگ قیمت، بین عربستان و روسیه باز هم بهای نفت بر اثر شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی افزایش نخواهد یافت و جهان شاهد کاهش ۲۰ درصدی تقاضا برای نفت خام خواهد بود.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹