بودجه صدا و سیما در لایحه ۱۴۰۱

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که از سوی دولت ابراهیم رئیسی ارائه شده، میزان بودجه تخصیص‌یافته به سازمان صدا و سیمای حکومت اسلامی حاکم بر ایران، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. رقمی که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی ۵۶ درصدی نشان می‌دهد.

این موضوع دستمایه مانا نیستانی برای طرح کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی است. 

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱