تایید حکم یک سال زندان برای یک شهروند بهایی در قائم‌شهر

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، «علی احمدی»، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

این شهروند بهایی پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب قائم‌شهر به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.حکم یازده سال زندان آقای احمدی توسط دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شده بود. اما با درخواست اعاده دادرسی توسط او، دیوان عالی کشور پرونده آقای احمدی را به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد.

این حکم از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای «علی احمدی» صادر شده است. آقای احمدی اتهام «اداره تشکیلات بهایی» را نیز در پرونده داشته که از آن تبرئه شده است.این شهروند بهایی پیش‌تر نیز سابقه زندان و بازداشت را داشته است.

در چهار دهه گذشته جامعه بهاییان ایران، تحت آزار و اذیت و تعقیب قضایی حکومت قرار داشته‌اند. از جمله این تعقیب‌ها می‌توان به بازداشت سه شهروند بهایی اهل شیراز در مهرماه ۱۳۹۹ اشاره کرد که بهانه «تلاش برای تحت‌الشعاع قرار دادن اربعین» مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند.

قوه قضاییه حکومت اسلامی در چند مورد نیز فعالان حق تحصیل بهاییان را بازداشت کرده و احکام ناعادلانه‌ای برای آنها صادر کرده است.

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰