تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان همزمان با ۲ اعتصاب کارگری

دوشنبه ۶ تیرماه، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان در مقابل ساختمان استانداری اهواز در تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران و کارگران شرکت ایران افق دهلران دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

این تجمعات در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و وضعیت بد معیشتی آنها صورت گرفته است.

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱، کارگران شرکت ایران افق (پایدار غرب آبان و تعمیرات چشمه خوش) در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

بر اساس این گزارش، حقوق ۵ ماهه رانندگان و ۳ ماهه کارگران پرداخت نشده است.

اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۱، کارگران اورهال شاغل در پالایشگاه نفت تهران در اعتراض به افزایش اجباری ساعات کاری‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲