تجمع و راهپیمایی اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای پنجمین روز متوالی

چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، تعدادی از کارگران فولاد اهواز برای پنجمین روز متوالی راهپیمایی و سپس مقابل استانداری خوزستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

خواسته‌های کارگران فولاد که در اعتراض به اخراج کارگران و رفع فشارهای امنیتی نیروهای حراست دست به تجمع زده‌اند از این قرار است:

«بازگشت همکاران اخراجی‌شان بر سر کار»، «راه اندازی خطوط تولید»، «باز کردن کارت تردد همکاران»، «پرداخت حق بدی آب و هوا» و «اجرای طرح طبقه‌بندی».

«علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم» از جمله شعارهای کارگران در این تجمع بود.

برگفته ای از سایت اخبار روز،۲۸ جولای ۲۰۲۲