تداوم تنش‌های سهم‌خواهی در دولت جدید عراق

به رغم این که احزاب و جناح های سیاسی عراق پس از تنش ها و رایزنی های بسیار سرانجام بر سر ساختار کابینه پیشنهادی مصطفی الکاظمی به توافق رسیدند و کابینه جدید توانست چهارشنبه گذشته رای اعتماد مجلس را به دست آورد، اما به نظر می رسد که تنش های سهم خواهی در دولت جدید عراق همچنان ادامه دارد و مصطفی الکاظمی برای تکمیل کابینه اش نیاز به زمان بیشتری دارد. با توجه به ادامه تنش ها، سرنوشت برخی از وزارتخانه های کلیدی تا هنوز در ابهام قرار دارد و نخست وزیر عراق تعهد سپرده است که به زودی موافقت همه جناح های سیاسی را به دست خواهد آورد.

در همین راستا، ساکنان شهر بصره در جنوب عراق که نقش قابل ذکری در دولت های پیشین نداشتند، در حال حاضر اصرار دارند که باید وزارت نفت به آن ها داده شود و یک شخصیت فرهیخته و کارآگاه از اهل بصره به عنوان وزیر نفت تعیین شود. این شهروندان خاطرنشان می کنند که به جز نخستین دولت موقت عراق در سال ۱۹۲۰ که در کابینه آن سه وزیر از استان بصره حضور داشتند، دیگر در تاریخ کشور نقش شخصیت های بصره در دولت های عراق همواره ناچیز و نمایشی بوده است. بنابر این، ایجاب می کند که دولت فراگیر مصطفی الکاظمی این نقیصه را برطرف کند و از حقوق تمام گروه ها و طیف های ملت عراق به صورت یکسان پاسداری کند.

در همین حال، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق در جلسه رای اعتماد به کابنیه، تأکید کرد که وزارت نفت را به یکی از شخصیت اهل بصره واگذار می کند، افزون بر آن، نمایندگان استان بصره در مجلس عراق نیز اظهار داشتند که نخست وزیر در مورد واگذاری وزارت نفت به استان بصره موافقت کرده است.

قابل ذکر است که به دلیل عدم موافقت رهبران جناح های سیاسی، تا هنوز نامزدان وزارت های امورخارجه، دادگستری، بازرگانی، کشاورزی، فرهنگ و مهاجرت معرفی نشده اند و قرار است جناح های سیاسی تا چند هفته دیگر در مورد وزارتخانه یاد شده با مصطفی الکاظمی به توافق برسند.

در همین حال، زهره حمزه البجاری، نماینده استان بصره در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: در نتیجه اصرار نمایندگان بصره، نخست وزیر جدید تصمیم گرفت وزارت نفت را به بصره واگذار کند. وی تأکید کرد که نمایندگان بصره در جلسه رای اعتماد هشدار دادند که اگر پیشنهاد آن ها پذیرفته نشود جلسه را تحریم خواهند کرد، سپس مصطفی الکاظمی تعهد سپرد که وزارت نفت را به یکی از شخصیت های فرهیخته و مستقل بصره که هیچ پیوند سیاسی نداشته باشد، واگذار می کند.

اما بدر الزیادی، نماینده بصره در مجلس عراق گفت: حضور حداقل یک تن از شخصیت های بصره در کابینه، نه تنها اهمیت سیاسی داشته بلکه می تواند منجر به پاسداری بیشتر از حقوق ساکنان استان بصره شود. وی افزود: پس از موافقت به تخصیص وزارت نفت به بصره، شماری از شخصیت های کارشناس در امور نفت به عنوان نامزد معرفی شده اند و البته نمایندگان بصره دست کم سه نامزد را برای تصدی سمت وزارت نفت به نخست وزیر پیشنهاد خواهند کرد تا وزیر نفت جدید کشور از میان آن ها برگزیده شود.

در همین راستا، عدی عواد التمیمی، نماینده بصره در مجلس عراق گفت: نمایندگان بصره تصمیم گرفته اند فردی را به عنوان نامزد برای تصدی سمت وزارت نفت معرفی کنند که درایت و توانایی بالایی داشته باشد و بتواند حداقل زمینه استخدام ۵۰ هزار نفر از مردم بصره را در بخش های صنعت نفت و گاز فراهم کند و شهروندان عراقی را جایگزین کارمندن خارجی در شرکت های نفتی کند. زیرا وضعیت اقتصادی مردم بصره به شدت نگران کننده است و اگر تصمیم مناسبی در زمینه اشتغال زایی و رشد اقتصاد گرفته نشود، چالش های اقتصادی در استان بصره فراتر از تحمل خواهد شد.

همچنان، کاظم فنجان الحمامی، نماینده استان بصره در مجلس عراق گفت: تا کنون نام برخی از شخصیت های بصره برای نامزدی در سمت وزارت نفت مطرح شده است و از جمله می توان محمد الکعبی، رئیس دانشگاه نفت و گاز بصره، علی رحیم الفرطوسی، مدیر انستیتو مهندسی نفت و یوسف اسدی، معاون پیشین دانشکده اداره و اقتصاد در دانشگاه بصره را نام برد که به عنوان نامزدان پیشنهادی در وزات نفت معرفی شده اند.

قابل ذکر است که بصره به عنوان پایتخت اقتصادی عراق به شمار می‌رود و بزرگترین میدان های نفتی عراق در این استان واقع شده است، افزون بر آن، بخش عمده صادرات نفت و گاز عراق از بندرگاه های بصره به بازارهای جهانی صادر می شود. اما به رغم همه ویژگی های اقتصادی و ذخایر بزرگف نفتی، استان بصره در اغلب موارد دچار بحران های شدید اقتصادی بوده و نمی تواند از این منابع هنگفت، سودی ببرد. نرخ بیکاری در این استان پیوسته در حال افزایش است و ساکنان بصره با چالش های بی شمار اقتصادی و اجتماعی رو به رو هستند و تأکید دارند که دولت مرکزی توجهی به وضعیت مردم در استان بصره ندارد.

منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹