تقدیم به حزب‌الله لبنان

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱