توافق نیروهای سیاسی لبنان بر سر نخست وزیری «مصطفی ادیب»

«فؤاد سنیوره»، نخست‌وزیر اسبق لبنان، خبر داد که «جریان المستقبل» «مصطفی ادیب» را برای نخست وزیری لبنان نامزد کرده است.

به گزارش رسانه‌های لبنانی، سنیوره گفته که جریان المستقبل به رهبر «سعد الحریری»، ادیب را برای نامزدی نخست‌وزیری معرفی کرده و او در حال حاضر بیشترین بخت را برای رسیدن به این مقام دارد.

همزمان خبرگزاری «رویترز» نیز به نقل از منابع آگاه خبر داده که حزب الله لبنان و جنبش امل فردا در جلسه مشورت پارلمانی خود مصطفی ادیب را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی خواهند کرد. شبکه لبنان MTV نیز خبر داد که الحریری امروز در جلسه‌ای با اعضای جریان المستقبل این موضوع را با آنان در میان خواهد نهاد.

مصطفی ادیب پیش از این در زمان نخست‌وزیری «نجیب میقاتی»، رئیس دفتر نخست‌وزیر و مشاور نزدیک وی بوده است و از سال ۲۰۱۳ تا کنون سفیر لبنان در آلمان است. او دکترای حقوق و علوم سیاسی دارد و سال‌ها در دانشگاه های لبنان و فرانسه تدریس کرده است. ادیب همچنین رئیس جمعیت لبنانی قانون بین الملل است.

همزمان جبران باسیل، رهبران جریان ملی آزاد، خبر داد که این جریان مصطفی ادیب را برای نخست وزیری نامزد می‌کند. او گفت که پس از نامزد شدن ادیب ازجانب جریان المستقبل، دیگر نیروهای سیاسی لبنان ازجمله جریان ملی آزاد به عنوان بزرگترین نیروی سیاسی مسیحیان لبنان از ادیب حمایت می کند.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۳۱ اوت ۲۰۲۰