جبل طارق ادعای رسانه های حکومت اسلامی مبنی بر آزادی نفتکش گریس۱ را تکذیب کرد

صدای آمریکا-یک منبع دولت جبل طارق ادعای رسانه های حکومت اسلامی در مورد آزادی قریب الوقوع نفتکش ایرانی توقیف شده گریس۱ را تکذیب کرد. پیش تر رسانه های حکومت اسلامی اعلام کرده بودند که نفتکش توقیف شده گریس ۱ روز سه شنبه آزاد خواهد شد.

دولت بریتانیا هم امروز اعلام کرد که تصمیم گیری در مورد نفتکش توقیف شده بعهده دولت جبل طارق است.