جبهه ملی ایران بازداشت کامران‌تکوک‌رامحکوم می‌کند

متاسفانه در حکومت جمهوری اسلامی یورش به منازل مردم، ضبط وسایل ارتباط شخصی آنان و ‏احضار و بازداشت شهروندان به امری یومیه و به شکلی گسترده تبدیل شده است‎.

‎طبق آخرین اطلاع واصله، آقای کامران تکوک‌، نویسنده، شاعر، فعال سیاسی ملی پیرو راه دکتر محمد ‏مصدق، و تلاشگر جامعه مدنی در روز چهارشنه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ در پی احضار از سوی مرکز ‏اطلاعات سپاه در کرمانشاه و مراجعه به آن مرکز، به دلایل نامعلومی از سوی مقامات امنیتی توقیف و ‏به محل نامشخصی منتقل گردیده است.

در مراجعات مکرر خانواده ایشان تنها پاسخ این بوده که ایشان ‏فعلا باید در بازداشت و تحت بازجویی قرار داشته باشند. لازم به یاد آوری است که دو هفته پیش از آن ‏نیز مقامات امنیتی با ورود به منزل ایشان اقدام به ضبط گوشی تلفن همراه و‌ وسایل ارتباطی شخصی ‏وی نموده بودند.

‎با توجه به نتایج تاسف‌بار حاصل از بازداشت های غیر قانونی توسط افراد آتش به اختیار و در راستای ‏پیشگیری از تکرار سرنوشت تلخ ده‌ها فعال مدنی که ناپدید شدن‌هایشان منجر به مرگ مشکوک آنها ‏گردیده، و از آنجایی که تا این لحظه از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه ایشان هیچگونه اطلاع ‏روشنی در دست نیست، ما خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آقای کامران تکوک می باشیم.

‎جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن این گونه بازداشت‌های غیر قانونی، خواهان بر قراری امنیت ‏قضایی برای آحاد ملت ایران است. احترام به قانون و تعریف جرم سیاسی و رعایت حقوق متهمین ‏سیاسی از جمله تفهیم‌ اتهام، رعایت قانون و‌ مقررات در حین انجام بازجویی، حق داشتن وکیل، عدم ‏نگهداری در بازداشت بیش از حد مقرر، بهره مندی از حق آزادی مشروط تا تشکیل دادگاه، و برگزاری ‏محاکمه در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه از بدیهیات ضروری در یک جامعه قانونمند است.

تهران – بیست و چهارم دی ماه ۱۴۰۰ خورشیدی ‏
هیئت رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲