حذف یارانه نقدی یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر

با قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر در ایران در روز جمعه ۲۶ مهر/ ١۸اکتبر، مجموع کسانی که تا امروز یارانه نقدی‌شان قطع شده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید. قرار است در هر ماه گروهی از جامعه که مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. خبر گزاری مهر می نویسد که بر اساس اطلاعات به دست آمده تمام سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در مهرماه قطع شده، در سه دهک گروه درآمدی بالایی جامعه قرار دارند.

فرایند قطع یارانه نقدی اقشار غیرنیازمند جامعه همزمان با واریز یارانه شهریورماه کلید خورد و در ماه قبل یارانه ۱۶۲ هزار خانوار معادل حدود ۷۰۰ هزار نفر قطع شد تا در مجموع طی ماه‌های شهریور و مهر یک میلیون و ۱۰۰ هزار غیرنیازمند، از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.

قرار است در هر ماه، گروهی از جامعه که مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند، از فهرست یارانه‌ بگیران حذف شوند. تا کنون حذف یارانه های نقدی شامل دهک های درآمدی بسیار بالای جامعه ایران بوده است. ولی با کسری بودجه نجومی دولت و تداوم تحریم های آمریکا شاید در آینده نزدیک شاهد حذف بخش بزرگی از یارانه بگیران نقدی در ایران باشیم. بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده بود، قرار است تا پایان سال جاری یارانه نقدی سه دهک بالایی جامعه، یعنی دهک های هشتم، نهم و دهم شامل ۲۴ میلیون نفر قطع شود.
منبع: سایت رادیو فرانسه (آر اف آی)