خلاء امنیتی در حکومت اسلامی حاکم بر ایران

خلاء امنیتی که در سال‌های گذشته در ایران نمایان شده بود در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری ناتوانی نهادهای امنیتی رژیم اسلامی را آشکار کرد. از انفجار در تاسیسات اتمی و موشکی گرفته تا اخلال در سایت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی همگی نشان از آن دارند که نیروهای امنیتی نه تنها قادر به مقابله با جاسوسان خارجی نیستند، بلکه افزایش حذف فیزیکی کارشناسان و نظامیان این شبهه را بوجود آورده که افرادی از درون به “دشمنان” جمهوری اسلامی یاری می‌رسانند.

مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی به این موضوع پرداخته است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۱۹ ژوئن ۲۰۲۲