دستکم ۸ تجمع اعتراضی برگزار شد

یکشنبه ۱۲ تیرماه، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در پی فراخوان قبلی، در شهرهای مختلف کشور از جمله در اصفهان، کرمانشاه، بندرعباس، رشت، درود، شوشتر، اراک و اهواز با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند

بازنشستگان معترض در شهر هایی از جمله در اصفهان، کرمانشاه، بندرعباس، رشت، درود، شوشتر، اراک و اهواز دست به تجمع زدند.

شهروندان معترض در این تجمعات، شعارهایی از جمله “دولت شش کلاسه، همین روزا خلاصه” سر دادند.

بازنشستگان تامین اجتماعی، نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی، اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و عدم رسیدگی به دیگر خواسته های خود معترض هستند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۴ جولای ۲۰۲۲