دستی که ملت را به زیر خط فقر برد

روزنامه کلید گزارشی با عنوان «میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر خط فقر» در ۱۵ آبان منتشر کرده بود. در این گزارش از یک تصویر گرافیکی دستی استفاده شده بود که در حال ترسیم خط فقر بود. برخی از حامیان رهبر رژیم اسلامی این تصویر را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر دادند. آنها این تصویر گرافیکی را شبیه دست علی خامنه‌ای و توهین به رهبر حکومت اسلامی دانسته بودند. این موضوع به تعطیلی روزنامه کلید انجامید.

مانا نیستانی مسؤلیت خامنه‌ای در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را دستمایه کاریکاتور این هفته برای دویچه وله فارسی قرار داده است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۱۷ نوامبر ۲۰۲۱