دلار امروز به ٢٢ هزار تومان و یورو به بیش از ٢٤ هزار تومان رسید

سیر صعودی نرخ ارز و کاهش چشم‌گیر ارزش پول ملی ادامه دارد. دلار امروز به ٢٢ هزار تومان و یورو به بیش از ٢٤ هزار تومان رسید. بازار ارز به عنوان جهت دهنده سایر بازارها در اقتصاد مریض ایران عمل می کند و هر گونه موج نوسانی در این بازار، سایر بازارهای موازی را نیز با چالش های جدی مواجه می کند. درخرداد امسال شدیدترین جهش و تورم ماهانه قیمت مسکن ظرف هفت سال اخیر به ثبت رسید. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با ماه اردیبهشت ١١,٧ درصد افزایش یافت.

بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که به کجا می رویم؟ و آیا می توان افزایش لگام گسیخه قیمت ها را کنترل کرد؟

حسین راغفر، اقتصاددان در این باره می گوید هدف حکمرانی اقتصادی کشور افزایش قیمت ارز است و این ساده‌ترین مسیری است که می‌تواند برای تامین هزینه‌های بخش عمومی کسب درآمد کنند. اما این رویکرد موجب تخریب اقتصاد کشور می شود. او تأکید می کند که« تخریب‌ها خودش موجب تخریب‌های بیشتر بعدی خواهد شد.» راغفر همچنین می گوید: «سرمایه‌داری های حاکم بر اقتصاد ایران نگاه غارتی دارد، یعنی فقط می‌خواهد منابع[ملی] را برداشته و از کشور خارج شود…»

قیمت دلارو یورو در روز دوشنبه در صرافی های بانکی

قیمت رسمی دلار در صرافی های بانکی امروز در آستانه کانال ۲۲ هزار تومانی قرار گرفت و قیمت در بازار آزاد از کانال ۲۲ هزار تومانی گذشت. بر اساس جدیدترین نرخ های اعلام شده توسط صرافی های بانکی به عنوان نماینده بازارساز، هر اسکناس دلار آمریکا امروز دو شنبه به نرخ ۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل به قیمت ۲۱ هزار و ۸۵۰ تومان به متقاضی که مجاز به دریافت دلار است، فروخته می شد. در همین حال، هر یورو در صرافی های بانکی به نرخ ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته می شود و صرافان بانکی هر یورو را به قیمت ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنند

منبع: کوتاه شده از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۶ ژوئیه ۲۰۲۰