ده برابر شدن قیمت نان فانتزی، سه برابر شدن قیمت نان سنگک

 ده برابر شدن قیمت نان فانتزی، سه برابر شدن قیمت نان سنگک، افزایش قیمت ماکارونی به کیلویی ۳۶ هزار تومان و افزایش ۱۱۴ درصدی قیمت برنج فشار اقتصادی بر مردم ایران را از هر زمان دیگری بیشتر کرده است.  

این معضل دستمایه مانا نیستانی برای کاریکاتور این هفته دویچه وله فارسی است. 

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۱۰ می ۲۰۲۲