رضا مهرگان از امضا کنندگان سرشناس بیانیه گروه ۱۴ نفر بازداشت شد

بر اساس اخبار رسیده آقای رضا مهرگان از امضا کنندگان سرشناس بیانیه گروه ۱۴ نفر دیروز در روستایی در حوالی رامسر توسط نیروهای اطلاعاتی و همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شده است.