رژیم ایران به‌دنبال افزایش برد موشک‌های بالستیک است

روزنامه فرهیختگان، متعلق به دانشگاه آزاد، در گزارشی به ابعاد آزمایش اخیر نیروی هوافضای سپاه و صحبت‌های حاجی‌زاده در این زمینه پرداخته و به دو نکته مهم در این رزمایش توجه کرده: آزمایش موتورهای سنگین سوخت جامد و استفاده از مواد کامپوزیتی در بدنه موشک.

مورتورهای سوخت جامد چه اهمیتی دارند؟

برخلاف موشک‌های سوخت مایع که باید پیش از پرتاب بازرسی و چک شوند، موشک‌های دارای سوخت جامد می‌توانند سوخت را در مخزن خود قرار دهند برای روز مبادا تا در کمترین زمان موشک شلیک شوند.

دومین ویژگی سوخت جامد این است که می‌توان از آن‌برای «پرتاب متحرک موشک» استفاده کرد. موشک‌های با سوخت مایع برای سوخت‌گیری نیازمند مکان ثابتی هستند به همین جهت در زمان لزوم واکنش فوری ممکن است پیش از پرتاب مورد شناسایی قرار بگیرند و منهدم شوند. اما موشک سوخت جامد را می‌توان سوار بر پرتاب‌گرهای متحرک کرد و از هر جایی شلیک کرد.

بدنه‌های کامپوزیتی چه اهمیتی دارند؟

حاجی‌زاده در بخشی از صحبت‌های خود از «استفاده گسترده مواد کامپوزیتی در بدنه ماهواره‌برهای جدید ایران به‌جای مواد فلزی» خبر داده است. طبق آنچه فرهیختگان نوشته، «مواد کامپوزیتی می‌توانند باعث کاهش وزن موشک و افزایش سرعت آن شوند» و در ادامه گفته که این موضوع «بنابر ادعای کارشناسان گامی در نظامی‌سازی آنهاست».

اول اینکه با به کارگیری بدنه‌های کامپوزیتی وزن بدنه موشک به شدت کاهش و بر اثر همین تغییر، سرعت موشک به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد که به آن «فراصوت» می‌گویند.

دوم، طبق ادعای این روزنامه، چون ایران به فناوری ردیابی ماهواره دست یافته و موشک‌های با سوخت جامد هم می‌توانند به همان حوالی بروند، به عبارتی با این «موشک‌های ضد ماهواره» قابلیت «اثرگذاری فضایی» را دارد.

سوم، رهگیری دشوار موشک‌های بدنه کامپوزیتی است. یعنی «موشک‌های ایران در برد بلند قادر به پیش‌بینی‌ناپذیر کردن مسیر خود هستند تا سپرهای ضدموشکی مرحله نخست و مرحله آخر را پشت‌سر بگذارند». در این گزارش گفته شده قدرت‌های جهانی سپرهای ضدموشکی دارند که این فناوری ایران کار را برای این سپرها دشوار می‌کند.

چهارم، «استفاده از مواد کامپوزیتی در بدنه موشک می‌تواند باعث کاهش وزن شدید مخزن و بدنه‌ موشک به‌طور کلی شود». به عبارت دیگر «سبک‌تر شدن بدنه‌موشک باعث می‌شود تا این سلاح بتواند محموله یا کلاهک سنگین‌تری را با خود حمل کند».

اهمیت نظامی: افزایش برد موشک‌های بالستیک
فرهیختگان نوشته که «ایران گرچه بنابر تصمیم خود خواهان ساخت موشک‌های بالستیک با برد بیشتر از ۲ هزار کیلومتر نیست، اما موتور جدید می‌تواند امکان عبور از این برد را در اختیار تهران قرار دهد».

این روزنامه از سخنان حاجی‌زاده در اعلام خبر این آزمایش و همچنین سخنان پیشین فرماندهان نظامی نتیجه گرفته که «ایران احتمالا به‌دنبال افزایش برد موشک‌های بالستیک خود است».

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲