رییس انجمن مددکاران اجتماعی:۸۰ درصد کودکان کار به دلیل فقر و امرار معاش خانواده کار می‌کنند

حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، گفت که بیش از ۸۰ درصد این کودکان کار در ایران به خاطر فقر و امرار معاش خانواده خود به کار در خیابان رو آورده‌اند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی، با تاکید براینکه «کودکان خیابانی» در ایران بیشتر «کودکان کار در خیابان» هستند، گفت: پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد این کودکان با خانواده‌های خود ارتباط دارند و برای امرار معاش خانواده‌هایشان در خیابان کار می‌کنند

موسوی چلک افزود که معمولا پسران سه تا چهار برابر دختران به عنوان کودکان کار در خیابان فعالیت دارند و عموم این کودکان کسانی هستند که با خانواده‌هایشان ارتباط دارند و و نگاه جرم‌انگارانه نسبت به این کودکان باید حذف شود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به نگرانی‌هایی که در مورد این کودکان وجود دارد، گفت که براساس ارزیابی سریع ابتلا به اچ‌آی‌وی در کودکان خیابانی که سال ۹۲ انجام شده است، درصد قابل توجهی از این کودکان مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند.

موسوی چلک همچنین گفت که این کودکان وقتی وارد کار در خیابان می‌شوند با تهدیدهایی چون مصرف سیگار، وابستگی به مواد مخدر و مشروبات الکلی و خشونت مواجه می‌شوند و بخشی از آزارها و سوء‌استفاده‌ها از این کودکان نیز آزارهای جنسی یا بهره‌کشی جنسی است.

برگرفته ای از سایت ایران اینترنشنال، ۶ ژوئن ۲۰۲۱