زنان کارمند در افغانستان: با روی کار آمدن طالبان خانه‌نشین شده‌ایم

شماری از زنان کارمند در اداره‌های دولتی افغانستان چهارشنبه ۲۲ دی / ۱۲ ژانویه در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور سرنوشت آن‌ها در هاله‌ای از ابهام و تاریکی قرار گرفته است.

آن‌ها در قطعنامه خود گفته‌اند زنان ۲۸ درصد از نیروی کار فعال اداره‌های دولتی را تشکیل می‌دادند، اما پس از فروپاشی دولت قبلی خانه‌نشین شده‌اند. زنان کارمند یکی از الزامات توسعه‌ پایدار را حضور مشترک اعضای جامعه بدون در نظرداشت جنسیت آن‌ها دانسته و حضور زنان در امر پیشبرد امور را ضروری خوانده‌اند.

زنان کارمند همچنین نسبت به حذف وزارت امور زنان اعتراض کرده و گفته‌اند تصمیم‌گیری درمورد زنان بدون حضور آن‌ها و عدم دریافت حقوق ماهانه، وضعیت را پیچیده‌تر و ناامیدکننده‌تر کرده است. اجازه‌ ورود به محل کار طبق روال قبلی، حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های دولتی، تدوین برنامه مشخص برای افزایش مشارکت زنان، جلوگیری از اخراج زنان و تأمین محیط کاری امن از دیگر خواسته‌های زنان کارمند در اداره‌های دولتی هستند.

آن‌ها گفته‌اند تا زمانی که به خواسته‌هایشان رسیدگی نشود به دادخواهی‌های‌ خود ادامه خواهند داد.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲