شاخص آزادی اقتصادی؛ ایران در بین ۱۶۵ کشور جهان در رتبه ۱۶۰ قرار گرفت

یک اندیشکده کانادایی در زمینه آزادی اقتصادی، اقتصاد ایران را در میان اقتصادهای بسته دنیا طبقه‌بندی کرده و اعلام کرد که ایران بدین لحاظ از بین ۱۶۵ کشور دنیا در مقام ۱۶۰ قرار می‌گیرد.

در بررسی مؤسسه فریزِر، ایران تنها نسبت پنج کشورِ زیمبابوه، الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئلا در جایگاه‌های بالاتری قرار دارد.

بر اساس مطالعات این مؤسسه کانادایی، کشورهایی که کمتر از پنج درصد از جمعیت آن‌ها به برق دسترسی دارند ( مانند جمهوری دموکراتیک کنگو)، یا درگیر جنگ داخلی هستند ( مانند یمن) و یا در رده فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند ( مانندبورکینا فاسو)، از منظرِ «آزادی اقتصادی» جایگاهی بهتر از ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

چهار شاخص اصلی موسسه فریزر عبات است از : ۱. انتخاب فردی، ۲. بده بستان داوطلبانه اقتصادی که در بستر «بازارها» صورت می‌گیرد، ۳. آزادیِ ورود به بازارها و رقابت در بازارها و ۴. محافظت از افراد و دارایی‌های آن‌ها در مقابل خشونت و دست‌اندازیِ دیگران.

برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۱ اکتبر ۲۰۲۱