شهبانو فرح پهلوی؛امروز مردم جهان بیشتر از همیشه در کنار ایران و زنان ایرانی ایستاده‌اند

امروز روز ۱۷ دی‌ماه است؛ روزی که مبارزه برای آزادی زنان ایران که پیش از انقلاب مشروطیت آغاز شده بود به ثمر رسید، زن ایرانی به برکت درایت و دوراندیشی رضاشاه بزرگ به صحنه اجتماع و تاریخ گام نهاد، و با برخورداری از حقوق برابر سیاسی و اجتماعی در دوران پادشاهی شاهنشاه فقید محمدرضا شاه پهلوی، در پیشرفت و سازندگی و ترقی ایران سهمی بزرگ و سزاوار به عهده گرفت. روز هفدهم دی‌ماه در گاهنامه سیاسی همه ایرانیان روزی جاویدان است.

‫امروز که روز هفدهم دی‌ماه است من مثل همیشه در ایرانم؛ دیروز را در برابر امروز می‌گذارم و به زنان ایرانی می‌اندیشم. امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم، به مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان و همه مادران سوگواری می‌اندیشم که فرزندانشان در این چهار دهه تاریک به دست نیرو‌های ظلمت از پا درآمدند، به همه جوانانی می‌اندیشم که آرزویی جز سربلندی ایران نداشتند و در راه آزادی و رهایی جان باختند.

امروز مردم جهان بیشتر از همیشه در کنار ایران و زنان ایرانی ایستاده‌اند و صدای آنان را به گوش جهان می‌رسانند.

به امید آزادی ایران و پیروزی نور بر تاریکی.

فرح پهلوی
۱۷ دی‌ماه ۲۵۸۰ شاهنشاهی- ۷ ژانویه ۲۰۲۲

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۸ ژانویه ۲۰۲۲