علی خامنه‌ای مخفی، حسن روحانی راهی نیویورک

«این پنج دیكتاتور كە در ردیف اول این عكس می‌بینید، نُە سال پیش در چنین روزهایی، در سپتامبر ٢٠١٠ خودشان را برای سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل آمادە می‌كردند!

این دهمین و بیستمین و یا سی‌امین بار بود كە حسنی مبارك، معمر قذافی، علی عبداللە صالح، زین‌العابدین بن علی و عمر البشیر راهی نیویورك می‌شدند تا بە عنوان دیكتاتورهای مصر و لیبی و یمن و تونس و سودان باز دنیای مدرن را بە سخرە بگیرند و با دهن كجی بە جهانیان بگویند كە ما همیشگی هستیم.

هیچكدام‌شان فكرش را هم نمی‌كرد كە این آخرین سفرشان بە نیویورك، آخرین حضورشان در سازمان ملل و واپسین مانورشان در محافل سیاسی جهان خواهد بود.

پنج دیكتاتور دیگر منطقە، خامنەای و اردوغان و پوتین و بشار اسد و ملك سلمان هم خودشان را همیشگی می‌پندارند.

نوشته آیدا – ش.