مافياهای حوزهء آموزش و تحصيل

مقداد عسکريان

در روزهای گذشته، صحبت از حذف آموزش زبان انگلیسی در مدارس و سپردن آن به آموزشگاه های خصوصی در اخبار حکومتی به میان آمده است. گویا با گسترده تر شدن خانواده های حکومتی نیاز به شغل های جدید تبديل به مسئلهء اصلی این حکومت شده است و چه بسا مجوز تاسیس موسسه های آموزش زبان انگلیسی نيز توسط دولت به بسیاری از آقازاده ها و نوه زاده های حکومت داده شده تا «مافیای آموزش زبان انگلیسی» هم از آخرین مافیاهایی باشد که حکومت تحویل خودی ها می‌دهد. 

حذف زبان انگليسی در مدارس، صرف نظر از این واقعيت که زبان انگلیسی زبان مشترک و علمی دنیای امروزی است، نه – آنچنان که خامنه ای می‌گوید – برای «مقابله با دشمن» که برای به وجود آوردن منبع درآمد ديگری برای خیل بسیار عاشقان ولایت خواهد شد. 

اساساً آموزش و تحصيل هميشه حوزه نان و آب داری برای مافياهای مربوط به اين موضوع بوده است. مثلاً، «سازمان سنجش آموزش کشور» که در سال ۱۳۵۴ تشکیل شد تا به امروز مسئول برگزاری «کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها» است و در چهل سال عمر حکومت اسلامی اين سازمان و مسئله کنکور، مانند دیگر نهادهای وابسته به حکومت، از گزند رشوه و دزدی دور نمانده است. 

در طی اين سال ها، و در کنار خود کنکور، اکنون مؤسسات آموزش و آماده سازی برای کنکور، که در دههء هفتاد مانند قارچ رشد کردند، با قول «قبولی تضمینی در کنکور» با کسب رتبهء بالا، مبالغ هنگفتی از دانش آموزان دریافت می کنند. در این رابطه افرادی سودجوئی، که نمایندگان مجلس اسلامی هم در میان آنها دیده می‌شوند، با زد و بندهای داخلی در سازمان بی در و پیکر سنجش کشور، نقش موسسات آموزش کنکور را در قبولی بسیار تاثیر گذار نشان می دهند. این افراد، با نفوذ خود در دولت و سازمان سنجش و داشتن ارتباط با بعضی موسسات آزمون کنکور، همراه با دریافت مبالغ هنگفت رشوه از این موسسات، راه را برای رشد قارچ گونه این گونه بنگاه ها هموار کرده‌اند تا «مافیای کنکور» بیش از پیش در ایران فعالیت داشته باشند.

محمد داوری، کارشناس آموزش و پرورش، چرخه مالی این گونه موسسات و مافیای کنکور را ۳۰ هزار میلیارد دانسته است که این مبلغ نیمی از بودجهء آموزش و پرورش کشور است. این مافیا، با داشتن نفوذ در مجلس اسلامی و وزارت خانه های مختلف، فضائی را بوجود آورده است که کسی اجازهء هیچ برخوردی با آن را ندارد. بدين ترتيب، عليرغم مخرب دانستن این موسسات توسط کارشناسان، این بنگاه ها همچنان به فعالیت و رشد خود ادامه می دهند و در جدیدترین اخبار از وجود بیش از ۴۰۰ صندلی فروشی در دانشگاه های پزشکی خبر داده شده است که فروش این ورودی ها را به مافیای کنکور نسبت می دهند. 

باری، این گونه سیاست گذاری ها از بدو تاسیس حکومت اسلامی، با هدف ایجاد شغل برای خودی ها و چپاول قشر زحمت کش، وجود داشته است؛ همانگونه که مافیای کنکور، بنزین، سیب زمینی، شکر و دیگر مافیاهای موجود در حکومت اسلامی به کار گرفته شده اند. 

خلاصه اينکه در حکومت اسلامی فساد چنان ریشه دوانده که حتی  سیب زمینی دارای مافیا است. در تمامی ارکان این حکومت فاسد، امر دزدی چنان نهادينه شده است که حتی مردمان عادی و بخش عمده ای از جامعه ایران هم از آن مصون نمانده و حکومت هم از اینکه بسیاری از مردم راه و روش آنها را دنبال می کنند بسیار راضی است.

۱ آبان ۱۳۹۸ – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹