محکومیت پنج شهروند بهائی در مشهد

بنا به رای دادگاه انقلاب مشهد، پنج شهروند بهائی نام‌های «فرانه دانشگری»، «ساناز اسحاقی»، «نکیسا حاجی‌پور»، «نغمه ذبیحیان» و «نیکا پاکزادان» به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت عنوان تبلیغ آیین بهائی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم بدوی در روز یک‌شنبه ۲۸ مهر ماه به متهمان ابلاغ شدو از تاریخ رؤیت حکم، متهمان بیست روز جهت درخواست تجدید نظر مهلت دارند.

قابل ذکر است که حکم بدوی، سیزده ماه بعد از محاکمه صادر شده است. جلسه دادگاه این پنج دانشجوی محروم از تحصیل بهائی در تاریخ ششم مهر ماه ۱۳۹۸، در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به ریاست قاضی «باغدهی» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برگزار شد.

پرونده قضایی این پنج شهروند بهایی مربوط به بازداشت آن‌ها در آبان ماه سال ۱۳۹۴ در مشهد است.

برگرفته ای از سایت ایران وایر ، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰