مداحی از مشهد: مداحان در جلساتی توجیه می‌شوند که از وضعیت اقتصادی انتقاد نکنند، تا موجی ایجاد نشود

ماه محرم آغاز شده و با اینکه گرانی و تورم بیداد می‌کند بیشتر مداحان درباره این موضوع حرفی نمی‌زنند. به گزارش خبرگزاری انتخاب، جعفر اکبرزاده، مداح مشهدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در محرم امسال آیا مداحان به وضعیت اقتصادی کشور انتقادی کرده‌اند یا خیر، گفت: «تا جایی که در محدوده شهر مشهد رصد داشته‌ام، چیزی در این خصوص نشنیده‌ام که کسی اعتراض یا نقدی کرده باشد.

به ندرت شنیده‌ام که کسی در این وادی وارد شود. در مشهدی که ما هستیم امسال این مسئله خیلی کمرنگ است و شاید به ۵ درصد برسد.» این مداح ادامه داد که در جلساتی که ما داشته‌ایم، مداحان توجیه می‌شوند چیزی نگویند که موجی ایجاد شود. چون گفتن این حرف‌ها وقتی در پاسخ دادن به سوال ناتوان باشند، باعث ایجاد موج می‌شود.

او درباره سکوت مداحان درباره مهمترین دغدغه اکثریت مردم در حال حاضر گفت: «بالاخره هر کسی جایگاه خود را دارد. مداحان سعی می‌کنند که در این زمینه صحبتی نکنند تا مانع سوءاستفاده دشمن از این فضا و ایجاد مشکل شوند. چرا که بالاخره عده‌ای هم در فضای مجازی از این موج استفاده می‌کنند. کانون مداحان انصافاً در این زمینه خوب عمل کرده است.»

اکبرزاده در پاسخ به این سوال که آیا کانون مداحان محدودیتی برای انتقاد کردن گذاشته است، گفت: «خیر، الان هم محدودیتی وجود ندارد و اگر هم کسی صحبتی کند، برخوردی نمی‌شود، چون به هر حال مسئله روز است و در کشور وجود دارد. اما مداحان سعی می‌کنند وارد این کار نشوند چرا که فضای معنوی جلسه به هم می‌خورد.» گفته‌های این مداح نشان می‌دهد که حاکمیت از برانگیخته شدن احساس خشم و درماندگی به‌حق مردم درباره فقر و تورم و گرانی هراس دارد، چرا که ممکن است به موج جدیدی از خروش اعتراضی علیه کارکرد دولت و جمهوری اسلامی منتهی شود.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۵ اگوست ۲۰۲۲