مراسم حکومتی سالگرد انقلاب ۵۷ و نحوه جلوگیری از ورود ویروس کرونا به ایران

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله)، ۵ فوریه ۲۰۲۰