مقامات قضایی از کم‌کاری در مورد حجاب گله دارند.

دویچه وله-گشت ارشاد به زیرزمین رفته تا در مترو ناظر بر ظاهر زنان باشد، پلیس هم از طرحی ویژه برای مقابله با “بدحجابی” خبر می‌دهد. با این همه، مقامات قضایی از کم‌کاری و تخلف دستگاه‌های اجرایی در بحث “حجاب و عفاف” شکوه می‌کنند.

با دامنه‌دار شدن اعتراض به حجاب اجباری در شهرهای ایران، مقامات قوه قضاییه به تکاپوی تاکید و تهدید افتاده‌اند. این بار مخاطبان عتاب و خطاب‌، شهروندان نیستند بلکه دستگاه‌های اداری و دولتی‌‌اند. قوه قضاییه، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را به این دستگاه‌ها گوشزد می‌کند و برای اهمال در اجرای این مصوبات خط و نشان می‌کشد.