موج سواری یا ریزش دوباره پشتیبانان داخلی حکومت اسلامی

صدای آلمان در گزارشی بسیار مفصل به بیانیه ای اشاره کرده است که شماری از فعالان سیاسی طیف اصلاح طلب منتشر کرده اند. در این بیانیه‌ای بدون نام بردن از خامنه ای و روحانی مواضع آنان در قبال اعتراضات اخیر و سرکوب معترضان را مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار آزادی بازداشت شدگان و “پرهیز از تکرار رویه‌های گذشته” شده‌اند.

در این بیانیه با اشاره به “تصمیمات اقتصادی اخیر و برخورد شدید با معترضان”، تصریح شده است که “حاکمان عبرتی از اعتراضات عمومی پیشین نگرفته‌اند.”

در ادامه بیانیه مزبور آمده است: «آنان که به خیابان آمدند، مستضعفین و ستمدیدگانی بودند که انقلاب برای نجات آنان برپاشده بود. نباید به بهانه برخی خارج‌نشینان که به دنبال موج‌سواری هستند، خیل عظیم معترضان را مقلدان گوش به فرمان سلطنت‌طلبان و مجاهدین دانست. نباید به اعتبار حضور احتمالی چند تیم تروریستی مردم نگون‌بخت جان به لب رسیده را باغی و یاغی نامید. نباید به‌زعم آنکه مقامات امریکایی مدعی حمایت از معترضان هستند عامل نارضایتی اعتراض کنندگان را تحریک بیگانگان قلمداد کرد.»

در بیانیه مزبور آمده است: «مگر می‌توان تردیدی بر حضور ساکنان فقیر مناطق حاشیه شهرها در اعتراضات داشت، مگر می‌توان کمترین شکی در باره حضور تهیدستان زینبیه اصفهان، اسلامشهر تهران، کوت عبدالله اهواز، و امثال آن در اعتراضات اخیر داشت؟»

در ادامه بیانیه همچنین ضمن اشاره به امکان افروخته شدن دوباره “شعله‌های اعتراض” در آینده و اعتراض به “برخوردهای خشن، غیرقانونی و غیرانسانی با مردم ناراضی”، از جمله تأکید شده است: «عامل اصلی اعتراضات اخیر، نابسامانی‌ها و بحران‌های اقتصادی – اجتماعی حاصل از سیاست‌های نادرست حکومت است که جز با اصلاحات ساختاری از طریق آغاز گفتگوی ملی در داخل کشور برای بهبود وضعیت ممکن نیست.»

امضاکنندگان بیانیه: هاشم آقاجری، قربان بهزادیان‌نژاد، سید علیرضا بهشتی، علیرضا بهشتی شیرازی، حبیبالله پیمان، علیرضا رجایی، حسین رفیعی، رضا رئیس طوسی، فریدون سحابی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، ابوالفضل قدیانی، نظامالدین قهاری، فاطمه گوارایی، محمد محمدی اردهالی و سعید مدنی هستند. بیانیه مزبور تاریخ ۳۰ آبان‌ماه را بر خود دارد و به نظر می‌رسد که قطع اینترنت در ایران در جریان اعتراضات اخیر باعث انتشار دیرهنگام آن شده است.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله)، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹
کوتاه شده توسط خبرگاه