نخستین کنگره حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران در پاریس برگزار می شود

دوستان و اعضای حزب از کشورهای مختلف و احزاب و گروه های سیاسی جمهوریخواه و لائیک در آن شرکت خواهند کرد.
دعوت عمومی از ایرانیان
روز جمعه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ برابر با سوم تیر ماه ۱۴۰۱
workshop بعد از ظهر از ساعت ۱۴ تا ۲۱ یک میز گرد با دو پنل و چهار
پنل نخست: چگونگی همگرایی یا همسازی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک،
پنل دوم: تفاوتهای لائیسیته و سکولاریسم،
در هر پنل شش تن از متخصصان ایرانی سخن خواهند گفت و پنل با بحث آزاد و جمعبندی پایان خواهد یافت.
از هم میهنان دعوت می شود در نشست جنبی نخستین کنگره ما شرکت کرده ونظرات خودرا بیان کنند.

محل برگزاری:
Hôtel Restaurant Campanile Porte D’Italie
Adresse : 2 Bd du Général de Gaulle, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Téléphone : 01 46 70 11 86