همتی : حتی کشورهایی که رابطۀ خوبی با ما دارند ارزهای ما را نمی‌دهند

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی حکومت ایران، با اشاره به افزایش بی سابقۀ بهای دلار در بازار کشور گفت که کرونا، فشارهای حداکثری آمریکا و تحریم های تازه ای که این کشور در شش ماه نخست سال جاری علیه ایران اعمال کرد… همگی “باعث شکل گیری انتظارات منفی در جامعه شده است.”

با این حال، ناصر همتی گفت : “همۀ تلاش خود را می کنیم تا وضعیت کنونی بازار [ارز] به ثبات برسد”، هر چند وی تأکید کرد که “باید قبول کنیم که تا سه هفتۀ آینده [موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا] فشارها به ایران بیشتر خواهد شد.”

رئیس کل بانک مرکزی گفت : “ده ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور در خارج را مسدود کرده اند و حتی بسیاری از کشورها که رابطۀ خوبی با ما دارند به دلیل فشار آمریکا اجازۀ استفاده از آن منابع را [به ایران] نداده اند.”

وی به سفر مجدد خود به بغداد در دو سه روز گذشته برای دست‌یابی به پنج میلیارد دلار دارایی مسدود شدۀ ایران در بانک مرکزی عراق اشاره کرد و تلویحاً پذیرفت که این تلاش نیز در حال حاضر به نتیجه نرسیده است. همتی اظهار داشت : “امیدواریم بتوانیم از منابع خود در عراق که بیش از پنج میلیارد دلار است استفاده کنیم.” همتی نگفت که این امید بر چه استوار است با توجه به این که خود او اعتراف کرده که به دلیل فشارهای آمریکا دارایی های ایران حتی در کشورهای “دوست” همچنان مسدود مانده و قرار است این فشارها دست کم تا سه هفتۀ آینده نیز تشدید شوند.

رئیس کل بانک مرکزی سپس افزود : “در روزهای آخر فعالیت رئیس جمهوری فعلی آمریکا فشار به حکومت افزایش یافته”، در حالی که “پیش بینی ما بهره برداری از درآمدهای ارزی [مسدود شده در خارج] در سال جاری بود.”

ناصر همتی تلویحاً کنترل دولت بر بازار داخلی ارز را به دلیل همین فشارها و فقدان درآمدهای نفتی در حال حاضر ناممکن خواند و از مردم خواست که خودشان مراقب نوسانات شدید بازار ارز باشند. همتی گفت : “مردم باید آنچه را که خودشان تشخیص می دهند درست انجام بدهند و هر لحظه ممکن است اتفاقی در این بازار رخ دهد.”

منبع: برگرفته ای از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰