پنجاه و شمشین جلسه دادگاه حمید نوری؛ در شکنجه‌ها و کشتار نقش داشت

پنجاه ششمین جلسه دادگاه حمید نوری پس از تعطیلات سال نو آغاز شد و در این جلسه ابوالقاسم سلیمان‌پور از هواداران پیشین سازمان وحدت کمونیستی به ادای شهادت پرداخت.

او که در سال ۱۳۶۰ بازداشت شده بود، در این جلسه به تجربیات و مشاهدات خود در زندان گوهردشت بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ پرداخت.

به گزارش بی بی سی عمده تمرکز دادستان‌های پرونده بر مشاهدات ابوالقاسم سلیمان پور بود درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همچنین تجربیاتش از زندان اوین پس از کشتار بود.

او دوران حبس خود را در زندان‌های قزل‌حصار، اوین و گوهردشت گذرانده بود.

او تصدیق کرد که حمید نوری (با نام مستعار عباسی) را در زندان گوهردشت دیده است و خاطراتی از مواجهه شخصی و جمعی زندانیان با او به یاد دارد.

او می‌گوید وزارت اطلاعات از چند سال پیش از اعدام گسترده زندانیان سیاسی پیش از تابستان ۶۷، زندانیان را بر اساس طول مدت حبس و همچنین گرایش‌شان تفکیک کرده بود.

به گفته این شاهد، حمید نوری در انتهای سال ۱۳۶۵، او را به خاطر طرح ستاره در کنار تابلوی سبزه نوروز شخصا “زیر چک و لگد” گرفته است و به او ناسزا گفته است. او همچنین گفت حمید نوری به همین خاطر در نوروز سال ۱۳۶۶ او را به سلول انفرادی فرستاده است.

او می‌گوید دومین بار حمید نوری را زمانی دیده که پس از یک ماه در سلول انفرادی را باز می‌کند و از او می‌پرسد “خوش می‌گذرد”.

او همچنین شهادت داد که حمید نوری جزو مسئولان زندان بود که هنگام ضرب و شتم جمعی زندانیان در گوهردشت آنجا حاضر بود. او گفت زندانیان به خاطر زیر پا گذاشتن ممنوعیت ورزش جمعی در بند مجازات می‌شدند.

ابوالقاسم سلیمان‌پور می‌گوید بند آنها جز آخرین بندی بود که برای اعدام بردند و پیشتر از آن شماری از زندانیان مجاهد بند مجاور به آنها اطلاع داده بودند که شمار زیادی از هم‌بندیان آنها اعدام شده‌اند.

آقای سلیمان‌پور می‌گوید به طور دقیق به یاد ندارد چه روزی نزد هیات متصدی اعدام‌ها حاضر شده بود، اما احتمالا روزی بین نهم تا یازدهم شهریور ۱۳۶۷ بوده است. او می‌گوید حمید نوری که با نام عباسی شناخته می‌شد او را از راهرو برده و به “هیات مرگ” تحویل داده است.

ابوالقاسم سلیمان پور می‌گوید از او پرسیده شده است که “مسلمان هستی یا نه؟” و پس از آن نیز ۶۰ ضربه شلاق به او زدند.او می‌گوید بارها برای نماز خواندن او را شلاق زده‌اند.

او می‌گوید پس از آنکه از مقابل هیات بردند تا شلاق (کابل) بزنند، حمید نوری و داوود لشگری (از مقامات زندان گوهردشت) نیز حاضر بودند.

دادستان در این جلسه گفت برخی گفته‌ها شاهد مقابل دادگاه با گفته‌های وی در بازپرسی دو سال پیش پلیس سوئد تعارض دارد. از جمله اینکه او گفته بود حمید عباسی در شلاق زدن او نقش نداشته است.

در جلسات نخست دادگاه علاوه بر زندانیان سیاسی پیشین مجاهد، چپ و خانواده‌های زندانیان سیاسی کشته‌شده نیز به عنوان شاکی و شاهد در دادگاه حاضر شده بودند.

براساس پرونده حمید نوری، وی در فاصله زمانی ۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج، ایران، بعنوان دستیار دادیار یا در موضع و موقعیت مشابه دیگری، “به اتفاق، در هماهنگی و با مشاوره با دیگر عاملان‎، عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک/مذهبی آنها با دولت تئوکراتیک ایران در تضاد بود از زندگی محروم کرد.”

بنابر روایت بازماندگان و کیفرخواست دادستان‌ها، حکومت ایران در موج اول که هشتم مرداد ماه آغاز شد اعضای سازمان مجاهدین را اعدام کردند و در موج دوم که از پنجم مرداد ماه آغاز شد، زندانیان کمونیست را اعدام کردند.

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲