کارزار جهانی در دفاع از سه عضو کانون نویسندگان ایران

سایت رادیو فرانسه امروز فراخوانی را منتشر کرده است پیرامون نویسندگان زندانی در ایران. متن فراخوان:

صدها نفر از نویسندگان ایران با امضای طوماری اعتراض خود را به احکام دادگاه انقلاب تهران علیه سه نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان ایران (بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی) اعلام کرده اند. مبتکران و امضاکنندگان این طومار خواستار لغو احکام صادره علیه این سه نویسنده و شاعر شده اند و نگرانی خود را از تشدید برخوردهای امنیتی با نویسندگان کشور ابراز نموده اند.

شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک از آقایان بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی) را به تحمل شش سال زندان محکوم کرده است. امضاکنندگان این طومار از جمله گفته اند : گرچه صدور و اجرای این قبیل احکام علیه نویسندگان و هنرمندان کم سابقه نیست، اما دلایل صدور آنها نشانی دیگر از افزایش تهدید و فشار بر اهل قلم در ایران است. آنان نوشته اند : ” اگر انتشار نشریه و تالیف کتاب و رفتن بر سر مزار نویسندگان و هنرمندان جرم امنیتی تلقی شود، چنانکه در بارهی این سه نویسنده شده است، آنگاه به صلاحدید نهادهای امنیتی و قضایی در هر نویسندهی مستقل یک مجرم “کشف” خواهد شد. امنیتی کردن عرصهی ادبیات و هنر نابود کردن امنیت فعالان این عرصه و بر باد دادن اندک توش و توان باقیماندهی آن است و این اگر برای صاحبان قدرت مهم نیست برای ما نویسندگان و مخاطبان ادبیات آزاد مهم است؛ مهم است که بالای سر خود شمشیرِ داموکلسِ حکم زندان و توقیف و تبعید نداشته باشیم؛ مهم است که آفرینندگان ادبیات و هنر انسانهایی برخوردار از آزادی بیان باشند؛ زیرا خلاقیت بر پهنهی آزادی شکوفا میشود.”

از جمله نویسندگان و هنرمندانی که تاکنون این طومار را امضا کرده اند عبارتند از : بابک احمدی، پرویز بابایی، محمدرضا باطنی، رخشان بنی اعتماد، بهرام بیضایی، خسرو پارسا، جعفر پناهی، احمد پوری، امیرحسن چهلتن، نسیم خاکسار، اسماعیل خویی، خشایار دیهیمی، محمد رسول اف، قاسم روبین، فریبرز رئیس دانا، ناصر زرافشان، فرشته ساری، فرج سرکوهی، عنایت سمیعی، سیدعلی صالحی، فرزانه طاهری، مراد فرهادپور، محمد قائد، مهرانگیز کار، لیلی گلستان، شهلا لاهیجی، شمس لنگرودی، جواد مجابی، محمد محمدعلی، عباس مخبر، اکبر معصوم بیگی، اسفندیار منفردزاده، مجتبی میرطهماسب، منیژه نجم عراقی، محسن یلفانی، سعید یوسف…

علاقه مندان می توانند برای امضای این طومار به نشانی زیر مراجعه کنند :

t.ly/Mz8r6