کتاب پيدايش و نقش «دينکاران امامی» در ايران

کتاب پيدايش و نقش «دينکاران امامی» در ايران. نوشته دکتر اسماعیل نوری علا
برای دانلود رایگان این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.PDF/Vol1.dinkaaraan.pdf

افشین بابازاده (شاعر و نویسنده) در مورد این کتاب نوشته است: این کتاب یکی از خواندنی ترین کتاب های دوران معاصر ماست . کتاب ریشه های سرچشمه گرفتن شیعه دوازده امامی و شکل گیری آن را در سیر تاریخی ایران را با زبانی ساده نشان می دهد . مهم‌تر از همه جنبه های خرافات سازی و اهداف قدرت سیاسی را از دوران صفوی تا به سال ۵۷ و این چهل سال را بررسی می کند .
با خواندن این کتاب با بسیاری از منابع مهم نیز آشنا می شوید که برای پژوهش و خواندن بیشتر بسیار سودمند است .