امداد رسانی به سبک رژیم اسلامی

هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد اعم از طبیعی و غیرطبیعی، جمهوری اسلامی بجای کمک و تلاش برای نجات انسان‌هایی که گرفتار شده‌اند، اول از همه یگان‌های ویژه و  نیروهای سرکوب به محل اعزام می‌کند. در مورد حادثه فجیع فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان نیز جز این نکرد. با اینهمه مردم اعتراض می‌کنند و در تمام شب‌های گذشته آبادان محل راهپیمایی و شعارهای ضد رژیم اسلامی و زمامدارانش بود.

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۷ می ۲۰۲۲