آمریکا از تصمیم‌گیری بر اساس تبعیض فاصله می گیرد. نوشته سام قندچی

امروز برنی سندرز پیروزی عظیمی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا در نوادا داشت و فقط دو هفته پیش بود که پیت بوتجج و برنی سندرز در آیوا پیروز شدند. نکته در اینجا این نیست که به چه کسی در انتخابات ۲۰۲۰ رأی دهیم. نکته این است که برای رأی دهندگان این مهم نبوده که برنی سندرز از خانواده ای یهودی است و پیت بوتجج کاندیدایی همجنس‌گرا است. حتی در سال ۲۰۱۶ می دانیم که دبی واسرمن شولتز که متحد هیلاری کلینتون در دم و دستگاه حزب دموکرات آمریکا بود علیه برنی سندرز توطئه کرد و با تبلیغ اینکه برنی سندرز یک آتئیست یعنی لامذهب است تصور کرد که او را در نگاه رأی دهندگان پایین خواهد آورد و هیلاری کلینتون نیز برای آن توطئه عذرخواهی نکرد و حتی پس از آن از دبی واسرمن شولتز در انتخابات فلوریدا حمایت کرد. اینها مسائل زندگی خصوصی کسی نیست و موضوعات عرصه ی عمومی است. رأی دهندگان امروز یعنی ۴ سال بعد نشان دادند که برایشان همه‌ی بدگویی‌های تبعیض گرایانه در مورد مذهب، اعتقادات شخصی، و گرایشات جنسی و امثالهم بی اهمیت است. این نگارنده با برنی سندرز بخاطر پلاتفرم او در رابطه با کوکلاکس کلانهای اسلامی مسأله داشته و قبلاً هم مطرح کرده ام، اما اختلاف درباره ی پلاتفرم، آن‌چیزی است که باید اهمیت داشته باشد، نه تبعیضات، و این انتخابات نشان می دهد که آمریکا امروز از تصمیم‌گیری بر اساس تبعیض فاصله می گیرد و این خبر خوبی برای همه است. در ایران در ۴۱ سال گذشته دولت تصمیمات خود را برای اساس تبعیضهای طرفدارای از اسلام‌گرایی گرفته و این رفتار کوکلاکس کلانهای اسلامی باید درسی باشد که درهمه ی دنیا بیاموزیم که از آن اجتناب کنیم.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم اسفند ماه ۱۳۹۸
February 23, 2020